Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

How does eTransmit supposed to work in BricsCAD?

edited May 2019 in Other

Ngày Phật Đản là ngày như thế nào với Phật giáo
Ngày Phật Đản là một trong những ngày lễ lớn nhất của Phật giáo, có tầm quan trọng và mức độ được coi trọng vô cùng lớn. Ngày này là ngày mừng phật đản sinh, cũng gọi ngày tắm phật, thuộc về ngày lễ quan trọng và trang nghiêm trong đạo Phật.

Ngày Phật Đản là ngày gì
Ngày Phật Đản được coi trọng như vậy đương nhiên là có nguyên do của mình. Bởi vì đây là ngày lễ mừng ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca, vị phật có địa vị, vai vế cao nhất trong Phật đạo. Tuy nhiên, quan niệm về ngày Phật Đản ở những nơi truyền đạo khác nhau cũng sẽ có một ít sự sai biệt. Xem bài Ngày Phật Đản – Ngày lễ lớn nhất của Phật giáo ta sẽ hiểu rõ hơn những yếu tố, thông tin về ngày Phật Đản.

Bắc Tông
Ngày Phật Đản Bắc Tông Trung Quốc - Ngày Phật Đản là ngày gì

Ngày mừng Đức Phật Đản sinh theo Bắc Tông Phật giáo

Phật giáo Bắc Tông là nói Phật giáo ở Trung Hoa và từ Trung Hoa truyền sang những nước khác. Ngày Phật Đản theo Bắc Tông là ngày mừng Đức Phật đản sinh, hơn nữa thường tổ chức vào ngày 8 tháng 4 mà không phải ngày 15 tháng 4 âm lịch.

Ở những nơi theo Phật giáo Bắc Tông, hàng năm những ngôi chùa sẽ có tổ chức lễ hội ngày Phật Đản nhưng quy mô không phải rất lớn. Bởi vì Phật giáo Bắc Tông tiết lý mở rộng cùng hoàn thiện hơn, cũng nghiêm khắc hơn, một trong các giới luật chính là không sa đà mua vui. Lễ hội lớn mua vui là không được cho phép.

Tuy nhiên, ngày Phật Đản vẫn là một ngày quan trọng của Phật giáo, là một trong ba đại lễ Phật giáo Bắc Tông: Phật Đản, Vu Lan và Thành Đạo.

Nam Tông
Phật giáo Nam Tông còn xưng Phật giáo Nguyên Thủy, phổ biến ở khu vực Nam Á xung quanh nước Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Ở Việt Nam là đặc biệt, quốc gia chịu ảnh hưởng của cả Phật giáo Nam tông lẫn Bắc Tông, bởi vậy ngày Phật Đản ở Việt Nam cũng tổ chức không giống nhau. Lễ hội Phật giáo ngày Phật Đản ở Việt Nam và các quốc gia khác cũng không giống nhau, cụ thể tìm hiểu xem bài Lễ Phật Đản ở Việt Nam và các nơi khác trên thế giới.

Phật giáo Nam Tông coi ngày Phật Đản là ngày 15 tháng 4. Nhưng Phật giáo Nam Tông thường tổ chức lễ Phật Đản với lễ hội rất lớn và kéo dài trong thời gian bảy ngày từ 8 tháng 4 đến 15 tháng 4. Bởi vậy, kỳ thực cũng thừa nhận ngày 8 tháng 4 của Bắc Tông.

Ở những nơi lấy Phật giáo làm quốc giáo như Ấn Độ, Nepan, Sri Lanka, họ tổ chức lễ hội ngày Phật Đản trong suốt tháng tư âm lịch. Đó là tháng lễ Vesak, lễ hội Vesak.

Phật Đản là ngày sinh của ai
Tất – đạt – đa Cồ – đàm
Xem tư liệu ở trên ai cũng biết ngày Phật Đản là ngày sinh của ai. Đó là Đức Phật Thích Ca, nhưng cụ thể không phải ai cũng biết về Phật Thích Ca.

Tất - đạt - đa Cồ - đàm giáng sinh - Phật Đản là ngày sinh của ai

Ngày Tất – đạt – đa Cồ – đàm ra đời

Phật Thích Ca cách gọi đầy đủ là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng ở tu thành phật trước ngài gọi Tất – đạt – đa Cồ – đàm, là một vương tử của một quốc gia thuộc Ấn Độ và Nepan ngày nay. Trước khi tu hành, Tất – đạt – đa Cồ – đàm đã kết hôn và có con, sống cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì, nhưng chính vì thế mà ngài mới càng thêm suy tư sau đó rời đi khỏi cuộc sống hiện tại và không ngừng lang thang tìm sự giải thoát.

Cuối cùng, ngài đạt được sự ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề và thành Phật. Bởi vì là vị Phật đầu tiên, hết thảy tôn xưng Phật Tổ hay Đức Phật đều là dùng để xưng ngài. Và để tỏ lòng thành kính, ngày sinh của Đức Phật cũng là ngày Phật Đản trở thành ngày lễ lớn nhất của Phật giáo.

Tam Hiệp
Ngày Phật Đản còn được xưng là ngày Tam Hiệp. Đây là một cách gọi khác của Phật giáo Nam Tông. Tam Hiệp ở đây là chỉ đản sinh, thành đạo và niết bàn, Nam Tông cho rằng Đức Phật sinh ra và thành đạo cùng niết bàn vào cùng một ngày, cho nên ngày lễ Phật Đản không chỉ là ngày mừng Phật đản sinh còn là ngày kỉ niệm của những điều còn lại.

Tuy nhiên, sự thực là không có bất kỳ ghi chép nào về ngày thành đạo cùng ngày niết bàn của Đức Phật Tất – đạt – đa Cồ – đàm. Cũng có rất nhiều thông tin khác, có thể xem bài Những điều ta chưa biết về ngày Phật Đản để biết rõ hơn về các thông tin về ngày Phật Đản này.

Liên hệ: http://vansu.net
Hoặc mail: lienhe@vansu.net
Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 01653529856
Mxh: https://gab.ai/vansunet

Comments

 • edited May 2019

  As far as I know, etransmit only works for one main file at the time and will only include other drawing files that are xrefed in to the main file. It creates a package consisting of the main drawing file and all its dependencies, such as external references, images, font files, plot configuration files, plot style tables, and font map files. If you then want to create a 'package' of all the etransmit files, you can zip those as one file.

  https://help.bricsys.com/hc/en-us/articles/360006693933-eTransmit

 • Maybe you could create a "container File" and reference all of your
  main files into it. eTransmit that file.
  I am just not shure if eTransmit can follow cascading references
  over multiple levels.

  The more tedious option would be to eTransmit all your main Files
  and finally putting everything into a single Folder by overwriting
  a duplicate source used by more than one file.

 • Since V19 transmittal packages can be extended using the Add File button in the left top corner of the Dependencies panel (Drawing Explorer)

 • @Hans De Backer - yes, Add File works well but I cannot find it described in the Help Files.

  https://help.bricsys.com/hc/en-us/articles/360006693933-eTransmit

Sign In or Register to comment.
Origami
Origami is the Japanese word for paper folding. ORI means to fold and KAMI means paper and involves the creation of paper forms usually entirely by folding.

Powered by VanillaForums, Designed by Steam